Bài tập cải thiện bệnh gù lưng – Bệnh gù lưng hiện là một bệnh khá phổ biến tại nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Nguyên nhân thì có nhiều như việc ngồi sai tư thế, trẻ làm việc nặng từ nhỏ. Đặc biệt tại Việt Nam mình là mang chiếc cặp không có khả năng chống gù […]

Categories: Bệnh gù lưng